#Big sale quý 1/2024 Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?

Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?

BẢNG GIÁ HẢI SẢN KHÔ-MUỐI

Xin quý khách hãy bấm vào đường link bên dưới mỗi sản phẩm để xem hình ảnh chi tiết 

BẢNG GIÁ HẢI SẢN KHÔ cao cấp,Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?

Tên sản phẩm :
Bào ngư khô nhập khẩu
600.k/ 100g
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/bao-ngu-kho-ban-o-dau/

Tên sản phẩm :
Bong bóng cá đường khô,Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?
18.000.k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/bong-bong-ca-duong/

Tên sản phẩm :
Bong bóng cá thiều khô                                                                                2.500.k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/bong-bong-ca/

Tên sản phẩm :
Cá đuối đen khô
970k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-den/

Tên sản phẩm :
Cá đuối ó sao khô
2.500k/ kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-o/

Tên sản phẩm :
Cá ó sao khô loại 1
2.700k /kg.
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-sao/

Tên sản phẩm :
Da cá mập khô
1500 k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/da-ca-map/

Tên sản phẩm :
Hải sâm cát vàng khô
2. 430k/kg.
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/gia-hai-sam-cat-vang/

Tên sản phẩm :
Hải sâm đen Canada khô
4.500k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/hai-sam-dong-lanh/

Tên sản phẩm :
Khô hắc cấy
6.970 k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-hac-cay-gia-bao-nhieu/san-pham/

Tên sản phẩm :
Mực khô câu cao cấp 20 con
1.100k / kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-muc-cau-ban-o-dau-2/

Tên sản phẩm :
Sá sùng khô
3.500k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/sa-sung-kho-2/

Tên sản phẩm :
Tôm khô Cà Mau
1250 k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/tom-kho-ca-mau-bao-nhieu-1kg/

Tên sản phẩm :
Yến sào đảo                                                                                                          7500k/ kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/yen-sao-dao-yen-sao-tu-nhien-khanh-hoa-mon-qua-quy-tu-thien-nhien/

Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?BẢNG GIÁ HẢI SẢN KHÔ THÔNG THƯỜNG

Tên sản phẩm :
Cá bò ghép xuất khẩu
310.k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/ca-bo-ghep-xuat-khau-gia-si-tai-chihaisan-gia-tot-voi-chat-luong-dat-chuan/
Tên sản phẩm :
Cá bống  khô biển,Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?
280k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-bong/
Tên sản phẩm :
Cá bống ghép chuẩn xuất khẩu
290.k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/gia-kho-ca-bong-ep-chuan-xuat-khau/
Tên sản phẩm :
Cá chạch đồng khô
600k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chach-dong/
Tên sản phẩm :
Cá chỉ vàng khô xk
250k/kg.
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chi-vang/
Tên sản phẩm :
Cá chình biển khô
380k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chinh/
Tên sản phẩm :
Cá chốt khô
540k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chot/
Tên sản phẩm :
Cá chuồn khô
250k/Kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/ca-chuon-kho/
Tên sản phẩm :
Cá cơm khô
150 k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/ca-com-kho/
Tên sản phẩm :
Cá đét khô
150k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/ca-det-kho/
Tên sản phẩm :
Cá đù khô 10-25 con
250k/ kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-du/

Tên sản phẩm :
Cá đuối khô
400k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-gia-si/

Tên sản phẩm :
Cá hố khô
300k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-ho/
Tên sản phẩm :
Cá kèo khô
330k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/ca-keo-kho/
Tên sản phẩm :
Cá khoai  khô
480k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-khoai/

Tên sản phẩm :
Cá lăng khô
340k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-lang/

Tên sản phẩm :
Cá lóc khô
270k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-loc/

Tên sản phẩm :
Cá mai khô
560 k/ kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-mai/

Tên sản phẩm :
Cá mai tẩm mè
190k/hũ 500gram
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/ca-mai-tam-me/

Tên sản phẩm :
Cá mao ếch khô
450k/ kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-mao-ech/

Tên sản phẩm :
Cá mối  khô xẻ
175k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/ca-moi-kho-mua-o-dau/

Tên sản phẩm :
Cá ngát Khô
230k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-ngat/

Tên sản phẩm :
Cá ngựa khô trên 10cm
250k/ cặp
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/ca-ngua-kho-ngam-ruou/

Tên sản phẩm :
Cá phèn khô,Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?
220k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-phen/

Tên sản phẩm :
Cá sặc khô  (7 – 9 con/kg)
350k /kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-sac/

Tên sản phẩm :
Cá thiều khô
320k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-thieu/

Tên sản phẩm :
Cá thòi lòi khô
450k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-thoi-loi/

Tên sản phẩm :
Cá tra khô
240k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-tra/

Tên sản phẩm :
Cá trèn khô
400k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/kho-ca-tren/

Tên sản phẩm :
Cá trích khô xuất khẩu Hàn Quốc
150 k /kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/ca-trich-kho-mua-o-dau/

Tên sản phẩm :
Mực dẻo 3 nắng 20-25 con/kg
750k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/muc-deo-3-nang-tu-phan-thiet-mon-ngon-kho-cuong/san-pham/

Tên sản phẩm :
Nhái khô,Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?
540k /kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/nhai-kho-vu-nu-chan-dai/

Tên sản phẩm :
Rong biển Hàn Quốc
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/rong-bien-han-quoc/

Tên sản phẩm :
Rong biển khô
650k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/rong-bien-kho/

Tên sản phẩm :
Ruốc biển khô
190k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/con-ruoc-bien/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN KHÔ -MUỐI,Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?

Tên sản phẩm :
Sò đỏ khô
215k/ kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/so-do-ban-o-dau-tai-tp-hcm/

Tên sản phẩm :
Sò móng tay khô
230k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/so-mong-tay-kho/

Tên sản phẩm :
Tôm khô biển
950 k/kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/tom-kho-bien-gia-si-gia-le/

Tên sản phẩm :
Tôm tích nõn khô
450k//kg
Quy cách : Khô
https://chihaisan.com/tom-tich-boc-vo/

Tên sản phẩm :
Nước mắm nhỉ Thượng hang,Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?
220 k/ lít
Quy cách : mắm
https://chihaisan.com/nuoc-mam-nhi/

Tên sản phẩm :
Ba khía muối , Size 10-12
280 k/ kg
Quy cách : muối
https://chihaisan.com/con-ba-khia/

Tên sản phẩm :
Mắm cá cơm bình muối sẵn 20 kg
680k/ bình
Quy cách : muối
https://chihaisan.com/mam-ca-com/

Tên sản phẩm :
Mắm cá linh
220k/kg
Quy cách : muối
https://chihaisan.com/mam-ca-linh-ban-o-dau/

Tên sản phẩm :
Mực muối lạt
280k/kg
Quy cách : muối
https://chihaisan.com/mua-muc-muoi-tai-tphcm/

Tên sản phẩm :
Mực muối Nha Trang
240k/kg
Quy cách : muối
https://chihaisan.com/muc-muoi-nha-trang-mon-ngon-an-dan-dam-da-huong-vi-bien/san-pham/

Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?BẢNG GIÁ HẢI SẢN KHÔ KHÁC 

Tên sản phẩm :
Đùi heo muối Iberico Tây Ban Nha
1,2 triệu – 6,5 tr/ kg
Quy cách : muối
https://chihaisan.com/gia-dui-heo-muoi-iberico-tay-ban-nha/

Giá hải sản khô tại TPHCM? Địa điểm bán hải sản khô tin cậy?BẢNG GIÁ HẢI SẢN KHÔ-MUỐI CỦA CÔNG TY KIM ĐÔNG HY LUÔN CẬP NHẬT MỖI NGÀY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *